Personalne bibliografije

       

Savjeti

  • Personalnu bibliografiju možemo ispisati na osnovu šifre istraživača u sistemu E-CRIS.CG. Ako nemate šifru istraživača, možete upisati prezime i ime.
  • Ako ne unesemo period (parametre od godine i do godine), sve bibliografske jedinice biće uključene u bibliografiju.
  • Objašnjenje parametra ispisa dobijamo, tako što kliknemo na njega.
© 1998-2018