Bibliografije raziskovalcev

       

Namigi

  • Osebno bibliografijo lahko izpišemo na osnovi šifre raziskovalca v sistemu SICRIS ali evidenčne šifre, ki jo je avtorju dodelil IZUM. Če šifre ne poznamo, lahko vpišemo priimek in ime.
  • Če ne vnesemo obdobja (parametrov od leta in do leta), se v bibliografijo vključijo vse bibliografske enote.
  • Razlago posameznega parametra izpisa dobimo tako, da nanj kliknemo.
© 1998-2018 / piškotki